Φόρμουλα "Εγγυημένη Επιτυχία 100%"


Τί σημαίνει η φόρμουλά μας "Εγγυημένη Επιτυχία στο100%";

Στο 93% (ενενήντα τρία τοις εκατό) των περιπτώσεων, μία Αναζήτηση Αντιπροσώπων ολοκληρώνεται με επιτυχία εντός των πρώτων 30 ημερών από τις δημοσιεύσεις της αγγελίας.

Αν παρ'όλ'αυτά δεν καταφέρετε να βρείτε τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο που αναζητούσατε εντός των πρώτων 30 ημερών, θα επαναδημοσιεύσουμε δωρεάν την αγγελία σας για άλλες 30 επιπρόσθετες ημέρες, ή για όλο τον χρόνο που απαιτείται για να βρείτε τον ιδανικό υποψήφιο για την αναζήτησή σας.

Αυτή η φόρμουλα θα σας βοηθήσει να βρείτε τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες της δικής σας Επιχείρησης.

Συμπλήρωσε τώρα τη Φόρμα Παραγγελίας..

Έχετε απορίες σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση Αντιπροσώπων;