Μετάφραση των Αγγελιών Αναζήτησης


Η Διεθνής Σύνταξή μας σας προσφέρει την υπηρεσία μεταφράσεως της αγγελίας σας στη γλώσσα που θεωρείτε πως ενδείκνυται.

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από ειδικευμένους μεταφραστές, θα φροντίσει για τη μετάφραση της αγγελίας σας στη γλώσσα των Εμπορικών Αντιπροσώπων.

Προσοχή: Η μεταφραστική υπηρεσία διατίθεται αποκλειστικά για τα κείμενα των αγγελιών!

Είναι μέλημά σας να προσδιορίσετε -στο κείμενο της αγγελίας σας- τη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντιπροσώπου.

Πριν αποστείλουμε την αγγελία σας, θα σας υποβάλλουμε το μεταφρασμένο -από το δικό σας πρωτότυπο- κείμενο και αναλόγως των περιπτώσεων, θα μπορέσετε να αναλύσετε τις απαιτούμενες λόγω μετάφρασης διαρθρωτικές αλλαγές.

Διαθέσιμες γλώσσες για τη μεταφραστική υπηρεσία:

  1. Ιταλικά
  2. Γαλλικά
  3. Ισπανικά
  4. Αγγλικά
  5. Γερμανικά


Κατόπιν αιτήσεως, η αγγελία μπορεί να μεταφραστεί σε ακόμη περισσότερες γλώσσες.

Συμπλήρωσε τώρα τη Φόρμα Παραγγελίας..

Έχετε απορίες σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση Αντιπροσώπων;