Όροι Πολιτικής Απορρήτου

Ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο δικαιούχος της επωνυμίας EmporikoiAntiprosopoi.GR, ή, εν απουσία του, ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Το EmporikoiAntiprosopoi.GR χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για τη μεταχείρηση των προσωπικών δεδομένων.

Όποιος επιθυμεί να μας ενημερώσει για αλλαγές, διορθώσεις, ακυρώσεις ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας ένα e-mail στο manager@EmporikoiAntiprosopoi.GR.