Πώς Λειτουργεί


Η λειτουργία της υπηρεσίας μας είναι πολύ απλή. Δες εδώ τα κύρια στοιχεία-κλειδιά.

 1. Η Εταιρεία συμπληρώνει τη φόρμα παραγγελίας.
 2. Η συντακτική μας ομάδα ξεκινά να επεξεργάζεται την Αγγελία.
 3. Η συντακτική μας ομάδα δημοσιεύει την Αγγελία στην κατοχυρωμένη ιστοσελίδα.
 4. Η Αγγελία αποστέλλεται μέσω e-mail στους Εμπορικούς Αντιπροσώπους.
 5. Οι Αντιπρόσωποι απαντούν ευθέως στην Αγγελία σας.


Συμπλήρωσε τώρα τη φόρμα παραγγελίας.

Έχετε απορίες σε ό,τι αφορά στην αναζήτηση Αντιπροσώπων;


Τί Δεν Είμαστε και τί Δεν Κάνουμε:

 1. Δεν κάνουμε εμείς την επιλογή του προσωπικού.
 2. Δεν κάνουμε καμία προεπιλογή του προσωπικού.
 3. Δεν πουλάμε τα προσωπικά δεδομένα των Εμπορικών Αντιπροσώπων που είναι εγγεγραμμένοι στις Υπηρεσίες μας.
 4. Δεν πουλάμε βιογραφικά.
 5. Δεν πουλάμε την πρόσβαση στη βάση δεδομένων των Αντιπροσώπων.
 6. Δεν πουλάμε συνδρομητικές υπηρεσίες.
 7. Δεν είμαστε μια Τράπεζα Δεδομένων.
 8. Δεν είμαστε Συνεταιρισμός.
 9. Δεν είμαστε Συνδικαλιστική Ένωση ούτε Εμπορικό Επιμελητήριο.
 10. Δεν είμαστε Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.